fasttrackturku.com

Visit Turku -sivuston asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Turun kaupunki / Matkailutoimisto, Visit Turku
Osoite: Aurakatu 4, 20100 Turku
Muut yhteystiedot: info@visitturkuarchipelago.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Olli Ylioja
Osoite: Aurakatu 4, 20100 Turku
Muut yhteystiedot: olli.ylioja@visitturkuarchipelago.fi

3. Rekisteröidyt

Tämä seloste kattaa Visit Turku -sivuston asiakas- ja markkinointirekisterin.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään Visit Turun toiminnassa yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakas- tai yhteistyösuhteiden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseen rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen, tapahtumakutsujen ja asiakastiedotteiden lähettämistä varten.

Sivustolla kerättyjä henkilöimättömiä tietoja käytetään sivuston kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja markkinointiviestintään. Lisäksi voimme käyttää uudelleenmarkkinointia verkkokäyttäytymisen perusteella esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin kerätään henkilöimättömiä tietoja sekä henkilötietoja. Henkilöimätöntä käyttäjätietoa kerätään evästeiden ja Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla. Tätä tietoa käytetään verkkopalvelun kehittämiseen ja markkinoinnin suunnitteluun.

Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjän lähettämänä esimerkiksi silloin kun käyttäjä haluaa osallistua arvontaan, joka vaatii yhteystietojen antamisen. Arvontoihin liittyvästä rekisteristä yksityiskohtineen (esim. tieto rekisteriin tallennettavista yhteystiedoista) on informoitu erikseen arvonnan yhteydessä olevassa rekisteriselosteessa.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterin pitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän tarkasti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Tarkastus-, korjaus-ja kieltopyynnöt osoitetaan osoitteella:

Turun kaupunki / Matkailun palvelukeskus
/ Visit Turku, PL 355, 20101 Turku

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen täyttäessä lomakkeen, jossa kysytään henkilötietoja esimerkiksi kilpailuun osallistumista varten.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Visit Turun ulkopuolelle. Mahdollisena poikkeuksena on markkinointi- ja mainontakumppanimme, jolle voidaan luovuttaa joitakin tietoja esimerkiksi mainonnan suunnittelua varten. Kumppanimme on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Visit Turku -sivuston asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei siirretä tai käsitellä EU tai ETA-alueen ulkopuolella.

Verkkopalveluun kytkeytyneet käyttämämme sosiaalisen median palvelut sekä web-analytiikkatyökalu Google Analytics saattavat sen sijaan välittää käyttöä koskevia henkilöimättömiä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja tästä saat ko. toimijoiden verkkopalveluista.

 

Kampanjasivustoa ylläpitää ja kilpailun järjestää Visit Turku Archipelago Oy. Kilpailun vastaajatiedot kerätään Visit Turun asiakasrekisteriin, ja siinä noudatetaan Visit Turku -sivuston tietosuojaselostetta.